Yhteisöt osallisiksi avoimella tiedottamisella ja yhteistyökuvioilla

Avoimuus on erottamaton osa Westenergyn toimintaa. Laitosvierailuilla käy tuhansia henkilöitä vuodessa ja pyrimme luomaan kosketuspintoja toiminta-alueellemme myös monin muin keinoin. Myös tarjoamamme työ- ja opiskelumahdollisuudet auttavat tekemään toimintaa tunnetuksi.

Tärkeää työtä Westenergyn avoimuuden eteen tekevät tiedottaja Sanna Hautamaa ja johdon assistentti Maria Teräs, jotka tapaavat vuosittain satoja ihmisiä laitosvierailujen ja messuosallistumisten myötä.

-Haluamme parantaa koko alan mainetta. Jätteenpoltosta ajatellaan, että se on likaista ja haisee, mutta toimintamme on hyvin siistiä. Me tuotamme energiaa ja teemme samalla ympäristöteon. Laitoksemme on vaihtoehto kaatopaikalle ja vähennämme kivihiilen ja öljyn käyttöä energiantuotannossa, kehuu Maria.

Tuhansia kohtaamisia

Vuonna 2017 Westenergyllä kävi laitosvierailuilla 3 134 henkilöä ja messuosastoilla 847 henkilöä, eli yhteensä Westenergy pääsi tapaamaan viime vuoden aikana noin 4 000 henkilöä. Heistä noin 300 kävi yhtiön avoimissa ovissa 28. lokakuuta. Näiden tapaamisten lisäksi Westenergy tavoittaa toiminnallaan ihmisiä sosiaalisessa mediassa, yhtiön Instagram- ja Facebook-tilien kautta. Jätteenpolttolaitoksen toiminnasta on kuitenkin helpointa kertoa paikan päällä:

-Se on erilainen kokemus, kun saamme konkreettisesti näyttää, mikä tämä paikka on. Vieraat pääsevät kurkkaamaan arinalle ja näkevät valvomon ikkunasta jätebunkkerin kahmarin, josta varsinkin pienimmät vierailijat tykkäävät. Täällä saa kysyä ja ottaa kuvia niin paljon kuin haluaa, ja sekä kuvia että tietoa saa mielellään jakaa muillekin, kehottaa Sanna.

Westenergyn vierailijoihin kuuluvat opiskelijat, yritysten tyky-päiväryhmät ja ulkomaalaiset vieraat, vaihto-oppilaat, päiväkotiryhmät ja yhteistyökumppanit. Suurin yksittäinen vierailijaryhmä on kuitenkin koululuokat, jotka käyvät Westenergyllä osana koulujen ympäristö- ja energiaopetusta.

-Nykyoppilaat ovat hyvin fiksuja ja kiinnostuneita ympäristöasioista. Kerromme heille, mitä poltettavalle jätteelle täällä tapahtuu, miten laitos toimii ja mitä hyötyjä toiminnastamme on ympäristölle. Tutustumiskäynnin jälkeen on helpompi ymmärtää, minkälainen vaikutus jokapäiväisellä lajittelulla ja kierrättämisellä on jätteenpolttolaitoksen toimintaan. Meillä ei ole erityisiä lajittelulaitteistoja, vaan lähdemme siitä, että ihmiset kotona, työpaikoilla ja kouluissa noudattavat oman jätehuoltoyhtiönsä lajitteluohjeita. Mitä paremmin ihmiset lajittelevat kaiken kierrätettäväksi kelpaavan pois jätteestä, sitä parempaa polttoainetta meille tulee, kertoo Sanna.

-Meillä on näyttely, jossa on erilaisia tuhkasta, eli pohjakuonasta, löydettyjä esineitä. Se herättää vierailijat ajattelemaan, että ’hyvänen aika, heittävätkö ihmiset tällaistakin roskiin’. Varsinkin isot metalliesineet saavat aikaan tällaiset reaktiot. Myös pienet esineet, kuten jogurttipurkkien alumiiniset kannet, kuuluvat metallinkeräysastiaan – eivät poltettavaksi meillä. Arinalle päätynyt alumiini sulaa ja tukkii ilmareikiä, mikä heikentää polttoprosessin tehoa.

Mitä paremmin ihmiset lajittelevat jätteestä pois kaiken kierrätettäväksi kelpaavan, sitä parempaa polttoainetta meille tulee.

Nuoret ja muut yhteisöt osallisiksi

Laitosvierailujen lisäksi Westenergy edistää alansa tunnettuutta ja toimintaa eri järjestöissä, kuten Energiateollisuus ry:ssä (ET), Jätelaitosyhdistyksessä (JLY), ISWA:ssa (The International Solid Waste Association) ja CEWEP:ssä (Confederation of European Waste-to-Energy Plants). Osa Westenergyn yhteisöllisyystoimintaa on myös työ- ja opintomahdollisuuksien tarjoaminen nuorille. Westenergyn tuotantoon, kunnossapitoon ja hallinnollisiin tehtäviin rekrytoidaan joka kevät kesätyöntekijöitä, jotka opiskelevat joko ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammattikoulussa. Vuonna 2017 Westenergy myös ensimmäistä kertaa palkkasi kaksi 16–18-vuotiasta kesätyöntekijää, jotka hoitivat Westenergyn ulkoalueita. Tavoite oli saada lisää nuoria tutustumaan työelämään. Koska kokeilu onnistui varsin hyvin, nuoria palkataan myös kesällä 2018. Kesätyön jälkeen osa opiskelijoista on myös kirjoittanut lopputyönsä Westenergylle. Vaasan ammattikorkeakoulusta ympäristö- ja energiatekniikan insinööriksi valmistuva Sanna on yksi heistä:

-Ennen tiedottajan tehtäviäni olin kolme vuotta Westenergyllä kesätöissä, ja sen kautta sain mahdollisuuden tehdä opinnäytetyöni tänne. Tutkin työssäni jätelaadun tarkastusten luotettavuutta työmenetelmien ja tarkastuksista saatavien tietojen pohjalta. On ollut kiinnostavaa myös huomata, kuinka tarkkaa Westenergyllä tehtävä jätteen tarkkailu on muihin polttolaitoksiin verrattuna, kertoo Sanna.

Vuonna 2017 Westenergylle kirjoittivat diplomityönsä myös Åbo Akademin diplomi-insinöörit Niklas Serén ja Joakim Gistö. Tulevaisuutta ja vuotta 2018 ajatellen Maria ja Sanna toivovat yhä enemmän kosketuspintoja Westenergyn toiminta-alueen yhteisöihin:

– Meille olisi tärkeää, että voisimme kertoa toiminnastamme koko toiminta-alueellamme, joka onkin maantieteellisesti varsin laaja. Voisimme myös tehdä yhteistyötä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka eivät suoraan liity alaan. Esimerkiksi Martat järjestivät kanssamme vaatteidenvaihtopäivät pari vuotta sitten, kertoo Maria.