Ehjä vuosi johti ennätykselliseen energiantuotantoon

Westenergyllä ei vuonna 2017 ilmaantunut tarvetta isommille korjaustöille, ja energiaa pystyttiin tuottamaan jopa odotettua enemmän. Osaavan käyttö- ja huoltohenkilökunnan ansiosta vaativatkin tilanteet saatiin selvitettyä turvallisesti ja ripeästi.

Tuotantopäällikkö Kai Alavillamo, kunnossapitopäällikkö Rauno Tuokkola ja käyttöinsinööri Petri Suomela ovat kaikki olleet Westenergyllä töissä siitä asti kun laitos aloitti toimintansa vuonna 2012. Vuosien mittaan miehet ovat nähneet jos minkälaista jätettä ja haastavia tilannetta. Vuosi 2017 sujui kuitenkin mallikkaissa merkeissä.

– Tuotannon puolella viime vuosi oli erittäin hyvä, sekä käyttöasteeseen että toimitettuihin energioihin nähden. Lukumme olivat ennätysmäisiä, kun ensimmäistä kertaa viiden vuoden jakson jälkeen pääsimme tekemään ehjää vuotta ilman isompia korjaustöitä. Energiantuotannossa näkyivät myös vuoden 2016 uudistukset, kertoo tuotannosta vastaava Kai.

Onnistuneet huoltoseisokit

Aiempina vuosina käyttöastettamme on laskenut tulipesän tiilivuoraus, joka korvattiin kokonaan uudella Inconel-kattilaputkirakenteella. Viime vuonna pysyimme, ja jopa alitimme, kunnossapitobudjettimme ja kokonaisseisokkiaikaa tuli suunnitelman mukaisesti 16 vuorokautta.

– Seisokkeja pidimme keväällä neljä päivää ja varsinaista vuosihuoltoa syksyllä 11 päivää. Vuosihuollon aikana teimme esimerkiksi painelaitteiden määräaikaistarkastukset, jotka tulevat vastaan joka neljäs vuosi. Keväällä korjasimme jätteensyöttösuppilovuotoja, muistelee Rauno, joka suunnittelee ja vastaa kunnossapitotoiminnoista.

Jätteenpolttolaitoksella kriittisimmät hetket ovat laitoksen huoltoseisokkien alas- ja ylösajot. Nekin menivät viime vuonna täysin suunnitelmien mukaisesti.

– Rutiinit ovat tärkeitä. Alas- ja ylösajot ovat erityistilanteita, joita tulee muutamia vuodessa. Siksi on tärkeää, että ne tehdään laitosvalmistajan ohjeita noudattaen. Laitoksen alasajo kestää noin 12 tuntia, koska jätettä palaa arinalla vielä muutamia tunteja sen jälkeen, kun jätteensyöttö on lopetettu. Huoltoseisokin jälkeinen ylösajo on alasajoa haastavampi tilanne, jossa varmistetaan, että kaikki huolletut laitteet toimivat ja lähtevät käyntiin. Joskus sattuu jotain, mitä emme ole osanneet odottaa. Onneksi meillä on kokenut käyttöhenkilöstö ja myös kunnossapito mukana auttamassa, kiittelee Petri, joka on vastuussa käyttöhenkilökunnan työstä.

Jätteen laadulla suora yhteys päästöihin ja tehokkuuteen

Westenergyn toimintaan vaikuttaa suoraan jätteen laatu. Jäte voi olla polttoaineena hyvinkin vaihtelevaa. Kesällä jäte on kuivempaa, jolloin myös sen lämpöarvo on parempi. Syksyllä ja talvella jäte on märempää ja lämpöarvo on huonompi. Jätteen laatu kuitenkin määräytyy sen perusteella, mitä poltettavan jätteen joukkoon heitetään. Esimerkiksi metallien osuus Westenergylle tulevasta jätteestä on edelleen suuri.

– Kaatopaikkakielto näkyi vuonna 2017 jätteen laadussa. Laatu heikkeni selvästi, ja esimerkiksi PVC-muovin ja kipsin määrä kasvoi aiempaan verrattuna. Niiden poltto kuormittaa savukaasujen puhdistusjärjestelmää erityisesti. Jäte kuitenkin ohjaa yhtiön toimintaa ja toimintatavoitteita, jotka ovat haasteista huolimatta varsin korkealla, kertoo Kai.

Westenergy suunnittelee savukaasupesurin hankkimista, jotta tulevaisuudessa entisestään kiristyvät päästörajat pystytään saavuttamaan. Toisaalta savukaasupesuri mahdollistaa myös merkittävän energian talteenoton, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Hankintaan liittyviä teknisiä ja taloudellisia selvityksiä tehtiin viime vuonna:

– Olemme tehneet budjettitarjouskyselyn pesuria varten niin, että voimme aloittaa hankintaprojektin heti kun saamme siihen luvan. Olemme myös tehneet joitakin teknisiä selvityksiä, mm. asennuspaikoista, lauhteista ja savukaasupiipun paikasta, paljastaa Rauno.

Westenergyllä ei vuonna 2017 ilmaantunut tarvetta isommille korjaustöille, ja energiaa pystyttiin tuottamaan jopa odotettua enemmän.

Hyvässä tahdissa ensi vuoteen

Vuodesta 2018 miehet odottavat samanlaista kuin edellisvuodesta: tavoitteena on pitää laitoksen tuotanto ja käytettävyys korkealla tasolla. Westenergyn tavoitteena on myös polttaa 185 000 tonnia jätettä vuoden 2018 aikana. Tähän määrään sisältyy jätteen välivarastossa odottava jäte, jota on kertynyt vuosien 2015 ja 2016 isojen huoltoseisokkien ja korjaustöiden aikana.

Hatunnosto käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle

Westenergyllä tuli myös viime vuonna vastaan uhkaavia tilanteita, jotka johtuvat vääränlaisen jätteen päätymisestä arinalle. Välillä laitoksella joudutaan joukolla ihmettelemään, mitä kaikkea ihmiset heittävät jäteastioihinsa. Jätteen seasta voi löytyä esimerkiksi pahvipaaleja ja muuntajia.

– Yksi laitoksella ongelmia aiheuttaneista jätteistä oli kasvihuoneesta purettu ripustuslanka, joka oli täynnä koukkuja. Naru sinänsä on hyvää polttoainetta, mutta sen sadat ja tuhannet koukut olivat keränneet lankaa lankapalloksi, joka ensin juuttui syöttösuppiloon ja sitten humahti arinalle. Siellä se paloi niin kovalla lämmöllä, että jäähdytys alkoi höyrystymään ja rikkoi laitteistoa. Yritimme poistaa lankapalloa erikoistyökalulla, mutta sekin päätyi suppiloon, nauraa Kai ja jatkaa:

– Täytyy kyllä nostaa hattua käyttöhenkilöstölle ja kunnossapidolle. Heidän ripeän ja osaavan toimintansa ansiosta laitoksen uhkat jäävät pieniksi. Viime vuonna oli monia tilanteita, joiden selvittämiseen olisi saattanut mennä useampi päivä. Käyttöhenkilökunnan nopea toiminta auttoi meitä pääsemään tavoitteisiimme.