Monia satsauksia työturvallisuuteen, hyvinvointiin ja koulutukseen

Westenergyn kaltaisissa laitoksissa työturvallisuus on hyvin tärkeässä asemassa. Ohjeiden noudattamisesta ollaan tarkkoja ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan tuoreeltaan. Tuemme monin keinoin myös työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Kunnossapitopäällikkö ja työsuojelupäällikkö Rauno Tuokkolan mukaan laitoksella voisi sattua kaikennäköistä, varsinkin huoltoseisokkien aikana: telineeltä putoaminen, viillot, kuumien esineiden aiheuttamat vammat tai kulmahiomakoneen aiheuttamat naarmut ovat todellisia riskejä. Onneksi Westenergyllä ei ole sattunut tapaturmia kahteen vuoteen. Syy siihen on, että työturvallisuutta seurataan päivittäin:

-Olemme hyvin tarkkoja siitä, että noudatamme työturvallisuussääntöjä itse ja että myös palveluntoimittajamme noudattavat niitä. Jokainen, joka tulee tänne töihin, vain seisokin ajaksi tai pidemmälle aikajaksolle, käy läpi perehdyttämiskoulutuksen. Vuonna 2017 perehdyttäminen muuttui nettipohjaiseksi, eli perehdytyksen voi saada jo ennen kuin aloittaa työt täällä, kertoo Rauno.

Aina, kun laitoksella on ajankohtaista asiaa työturvallisuudesta, henkilöstön kanssa pidetään työturvallisuusvartti. Säännöllisillä työsuojelukierroksilla tarkistetaan laitoksen mahdollisia epäkohtia ja työntekijöiden käyttäytymistä. Jokainen työntekijä myös tekee läheltä piti -ilmoituksia, jotka sitten käsitellään ja korjataan. Tavoitteena on, että ilmoituksia tehdään vuoden aikana yhteensä 120; viime vuonna niitä tehtiin 146.

Tervettä väkeä

Westenergy kuuluu valtakunnalliseen Nolla tapaturmaa -foorumiin, joka on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen pyrkivä työpaikkojen muodostama verkosto. Työturvallisuuden lisäksi Westenergyllä satsataan laajasti työhyvinvointiin ja työpaikan ilmapiiriin. Henkilökunnalle tarjotaan joka vuosi mahdollisuus osallistua erilaisiin terveyttä edistäviin kampanjoihin. Viime vuonna henkilökunnalle tehtiin ns. First Beat -mittaukset, jotka seuraavat henkilön sykeväliä neljän päivän aikana ja kertovat muun muassa hänen nukkumisestaan. Westenergyllä onkin töissä varsin tervettä väkeä: vuonna 2017 sairaspoissaoloprosentti oli vain 2,98 % ja moni työntekijä ei ollut päivääkään poissa töistä.

Työ pienessä organisaatiossa on monipuolista ja täällä saa jokainen ottaa vastuuta.

-Vuonna 2017 teimme laitoksella työhygieniamittauksen. Halusimme nähdä, minkä tyyppisiä altisteita täältä löytyy. Vuonna 2016 tuli voimaan asetus henkilöstön altistumisesta sähkö- ja magneettikentille, joten mittasimme myös ne viime vuonna. Huomasimme joitain kohteita, missä kentät ovat voimakkaita: esimerkiksi generaattorin lähellä ja sähkötilojen kytkentäkaappien läheisyydessä, kertoo Rauno.

Hyvinvointia koulutuksesta, liikunnasta ja yhdessä tekemisestä

Tärkeä osa Westenergyn työhyvinvointia ovat henkilöstölle järjestettävät koulutukset. Jokaiselle työntekijälle tehdään kehityskeskustelussa henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon sekä työntekijän omat koulutustoiveet että yhtiön tarpeet. Jokainen työntekijä on käynyt ensiapukoulutuksen, mutta koulutuksiin osallistutaan laaja-alaisesti; moni laitoksen käyttöhenkilöstöstä on esimerkiksi käynyt alikonemestarikoulutuksen.

Hyvästä työilmapiiristä Westenergyllä pidetään huolta monella tavalla: pidetään erityyppisiä henkilöstötapahtumia, usein urheilullisissa merkeissä, ja liikutaan yhdessä myös työajan ulkopuolella.

-Olemme liikunnallinen työporukka ja meillä on työyhteisö, jossa on kiva työskennellä. Työ pienessä organisaatiossa on monipuolista ja täällä saa jokainen ottaa vastuuta, kehuu ympäristöpäällikkö Juha Ripatti.

-Tykkäsin jo kesätyöntekijänä tämän paikan monipuolisuudesta. Joka päivä vastaan tulee erilaisia tehtäviä. Tuntuu myös hyvältä tehdä tärkeää työtä ympäristön kannalta, komppaa tiedottaja Sanna Hautamaa.