Samhällsengagemang genom öppen information och samarbetsmodeller

Öppenhet är en integrerad del av Westenergys verksamhet. Tusentals människor besöker vår anläggning varje år, och vi försöker även på många andra sätt skapa kontaktytor inom vårt verksamhetsområde. Även arbets- och studiemöjligheter som vi har kunnat erbjuda bidrar till att verksamheten blir känd.

Ett viktigt arbete för Westenergys öppenhet görs av informatör Sanna Hautamaa och ledningens assistent Maria Teräs, som träffar hundratals personer årligen i samband med anläggningsbesök och deltagande i mässor.

-Vi vill förbättra hela branschens rykte. Många anser att avfallsförbränning är smutsigt och luktar illa. Men vår verksamhet är väldigt renlig. Vi producerar energi samtidigt som vi gör en miljöinsats. Vår anläggning är ett alternativ till avstjälpningsplatsen och vi minskar användningen av kol och olja i energiproduktionen, säger Maria.

Tusentals möten

År 2017 besökte 3134 personer Westenergys anläggning och 847 besökte olika mässavdelningar. Det betyder att Westenergy totalt nådde ut till cirka 4 000 personer förra året. Ungefär 300 av dem deltog då företaget ordnade Öppet hus den 28 oktober. Förutom dessa möten når Westenergy människor genom sociala medier, via sina Instagram- och Facebook-konton. Det är dock enklast att på plats berätta om verksamheten på anläggningen.

-Det är en annan upplevelse när vi konkret kan visa vad det här är för ställe. Besökarna har möjlighet att kika in i rostern och de kan se gripklon i avfallsbunkern från kontrollrummets fönster, vilket speciellt de yngsta besökarna älskar. Här kan du fråga och fotografera så mycket du vill, och både bilder och information får gärna delas med andra, uppmanar Sanna.

Westenergy besöks av studeranden, arbetsplatsgrupper, utländska gäster, utbytesstuderande, daghem och samarbetspartners. Den största enskilda gruppen av besökare är dock skolklasser som besöker företaget som en del av skolans miljö- och energiutbildning.

-Dagens elever är mycket smarta och intresserade av miljön. De får lära sig vad som händer här med det brännbara avfallet, hur anläggningen fungerar och vilken nytta verksamheten har för miljön. Efter besöket är det lättare att förstå vilken inverkan daglig sortering och återvinning har på avfallsförbränningsanläggningens funktion. Vi har ingen sorteringsutrustning här, utan vi utgår ifrån att människor i hemmet, på arbetsplatsen och i skolan följer sitt avfallshanteringsbolags sorteringsanvisningar. Ju bättre folk sorterar ut sådant som kan återvinnas från avfallet, desto bättre bränsle får vi, berättar Sanna.

-Vi har en utställning med en rad föremål som har hittats i askan, det vill säga bottenslaggen. Det får besökarna att fråga sig, ”ojdå, slänger folk även sådant här i soporna”. Speciellt stora metallobjekt orsakar dylika reaktioner. Också små föremål, som aluminiumlocken från yoghurtburkar, skall sättas i sopkärlet för metall – inte i kärlet för brännbart. Aluminium, som hamnat i rostern, smälter och blockerar lufthålen, vilket minskar effektiviteten i förbränningsprocessen.

Ju bättre folk sorterar ut sådant som kan återvinnas från avfallet, desto bättre bränsle får vi.

Involvering av unga och andra grupper i samhället

Förutom genom besök på anläggningen främjar Westenergy medvetenheten om branschen och verksamheten i olika organisationer, såsom Finsk Energiindustri rf (ET), Avfallsverksföreningen rf (JLY), ISWA (The International Solid Waste Association) och CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants). En del av Westenergys samhällsverksamhet är också att erbjuda arbets- och studiemöjligheter åt unga. Varje vår rekryteras sommararbetare som studerar antingen vid yrkeshögskolor, universitet, eller yrkesskolor till Westenergys produktion, underhåll och administration. År 2017 anställde Westenergy för första gången två 16–18-åriga sommarjobbare, vars uppgift var att sköta Westenergys utomhusområden. Målet var att ge fler unga möjligheter att bekanta sig med arbetslivet. Eftersom försöket lyckades väldigt bra kommer ungdomar också att anställas sommaren 2018. Efter sommarjobbet har några studeranden också skrivit sin avhandling åt Westenergy. En av dem är Sanna, som studerar till ingenjör inom miljö och energiteknik vid Vaasan ammattikorkeakoulu.
-Innan jag började jobba som informatör sommarjobbade jag tre år vid Westenergy och fick på det sättet möjligheten att utföra mitt examensarbete här. I mitt arbete undersökte jag tillförlitligheten av avfallskvalitetsinspektionerna på basen av arbetsmetoder och den data som samlas in via inspektionerna. Det har också varit intressant att notera hur exakt Westenergys avfallskvalitetsövervakning är jämfört med andra förbränningsanläggningar, berättar Sanna.
År 2017 skrev också diplomingenjörerna Niklas Serén och Joakim Gistö från Åbo Akademi sina diplomarbeten åt Westenergy. Med tanke på framtiden och år 2018 önskar Maria och Sanna ökade kontakter med olika samarbetspartners inom hela verksamhetsområdet:

– Det skulle vara viktigt för oss att kunna berätta om vår verksamhet på hela vårt verksamhetsområde, som geografiskt sett är ganska stort. Vi skulle också kunna samarbeta med organisationer som inte direkt hör till branschen. Till exempel ordnade Marthorna klädbytesdagar tillsammans med oss för ett par år sedan, berättar Maria.