ceo icon

VD:s översikt över det goda året 2017

I Westenergys verksamhet spelar utvecklandet av användningsgraden och personalens välmående en central roll. År 2017 började man även förbereda sig för strängare miljönormer och anpassa sig till kommande förändringar i lagstiftningen. Verkställande direktör Olli Alhoniemi berättar med tillfredsställelse om de viktigaste frågorna och händelserna i förra årets verksamhet.

arrow right
production icon

Produktion och underhåll

Westenergy hade inte behov av några större reparationsarbeten år 2017, och man kunde därmed producera mera energi än väntat. Tack vare den kunniga drifts- och servicepersonalen löstes också krävande situationer snabbt och säkert.

arrow right

Ett år utan avbrott gav rekordhög energiproduktion

Westenergy hade inte behov av några större reparationsarbeten år 2017, och man kunde därmed producera mera energi än väntat. Tack vare den kunniga drifts- och servicepersonalen löstes också krävande situationer snabbt och säkert.

Produktionschef Kai Alavillamo, underhållschef Rauno Tuokkola och driftsingenjör Petri Suomela har alla arbetat på Westenergy sedan anläggningen startade sin verksamhet år 2012. Under åren har de sett varierande avfall och många utmanande situationer. År 2017 förlöpte dock föredömligt.

arrow right
safety icon

Arbetssäkerhet och arbetshälsa

I anläggningar som Westenergys är arbetssäkerheten mycket viktig. Man är noga med att säkerhetsföreskrifterna följs till punkt och pricka och personalen informeras genast om aktuella säkerhetsärenden. Vi stöder också på många sätt välbefinnande och gemenskap på arbetsplatsen.

arrow right

Många satsningar på arbetssäkerhet, välbefinnande och utbildning

I anläggningar som Westenergys är arbetssäkerheten mycket viktig. Man är noga med att säkerhetsföreskrifterna följs till punkt och pricka och personalen informeras genast om aktuella säkerhetsärenden. Vi stöder också på många sätt välbefinnande och gemenskap på arbetsplatsen.

Enligt underhålls- och arbetsskyddschef Rauno Tuokkola kan många olika saker hända på anläggningen, speciellt vid servicestopp. Fall från ställningar, skärsår, skador orsakade av heta föremål eller skråmor från vinkelslipmaskiner är verkliga riskfaktorer. Lyckligtvis har inga olyckor skett vid Westenergy på två år – detta tack vare att säkerheten övervakas dagligen.

arrow right
environment icon

Miljö

Westenergys avfallskvalitet övervakas genom stickprov och exakta mätningssystem bevakar avfallsförbränningens utsläppsnivåer . Utsläppsmätningarna visar i vilken riktning utsläppen utvecklas och det är i synnerhet avfallskvaliteten som påverkar nivåerna. Vi vill att vår verksamhet alltid stämmer överens med de beslut och målsättningar som har gjorts, samt uppfyller miljötillståndets villkor.

En pionjär inom miljöfrågor

Westenergys avfallskvalitet övervakas genom stickprov och exakta mätningssystem bevakar avfallsförbränningens utsläppsnivåer . Utsläppsmätningarna visar i vilken riktning utsläppen utvecklas och det är i synnerhet avfallskvaliteten som påverkar nivåerna. Vi vill att vår verksamhet alltid stämmer överens med de beslut och målsättningar som har gjorts, samt uppfyller miljötillståndets villkor.

Avfallskvalitetsinspektören, Laura Valtari och vikarierande miljöchef, Juha Ripatti känner väl till vilken sorts avfall västra Finlands kommuner levererar till energiproduktion. I sitt arbete gör Laura stickprovsmässiga granskningar av de laster, som anländer till Westenergy för att se om det i dem finns icke-brännbart avfall, eller om det finns något som kan skada förbränningsanläggningens maskiner. Målet är att kontrollera 100 laster per år.

arrow right

arrow right
cooperation icon

Gemenskap

Öppenhet är en integrerad del av Westenergys verksamhet. Tusentals människor besöker vår anläggning varje år, och vi försöker även på många andra sätt skapa kontaktytor inom vårt verksamhetsområde. Även arbets- och studiemöjligheter som vi har kunnat erbjuda bidrar till att verksamheten blir känd.

arrow right

Samhällsengagemang genom öppen information och samarbetsmodeller

Öppenhet är en integrerad del av Westenergys verksamhet. Tusentals människor besöker vår anläggning varje år, och vi försöker även på många andra sätt skapa kontaktytor inom vårt verksamhetsområde. Även arbets- och studiemöjligheter som vi har kunnat erbjuda bidrar till att verksamheten blir känd.

Ett viktigt arbete för Westenergys öppenhet görs av informatör Sanna Hautamaa och ledningens assistent Maria Teräs, som träffar hundratals personer årligen i samband med anläggningsbesök och deltagande i mässor.

arrow right